Onze diensten

Administratie

Met behulp van online boekhouding kunnen wij voor u de gehele administratie of een deel van de administratie doen. Wij werken met Snelstart InKaart en InOrde. Wij verzorgen tevens de jaarrekening en alle belastingaangiftes. Bent u ook werkgever, dan helpen wij u de salarisadministratie uit te besteden aan een daarin gespecialiseerd kantoor. Samen met u maken we een prognose voor de komende jaren zodat u een doel heeft om naar toe te werken.

Ondernemerscoaching

Startende ondernemers hebben vaak begeleiding nodig bij het maken van het ondernemingsplan, het opzetten van hun administratie en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.
We bieden dit aan in een traject van een jaar waardoor een goede start van het bedrijf mogelijk is. Deze ondernemers krijgen een korting van 5% op de tarieven tijdens het eerste jaar.
Voor bedrijven die al wat langer bestaan doen wij de begeleiding in de vorm van een aantal gesprekken, wat huiswerkopdrachten en het bepalen van nieuwe doelen. Dit kan zijn: het vergroten van de winst, efficiënter werken, beter communiceren en leiding geven. We doen dit door middel van gesprekken, opdrachten en evaluatie. Ook een wandelsessie of creativiteitssessie behoort tot de mogelijkheden. Positief coachen maar soms ook een provocatieve benadering, zorgen voor een actief en interactief proces. Voor personeelsleden maken wij de functieomschrijvingen, en werken we samen met hen aan een zo goed mogelijke uitvoering van de functie. Door het vergroten van arbeidstevredenheid zal de werknemer gezonder, productiever en loyaler zijn. Ook verzorgen wij een rapportage naar de werkgever, behalve als het over vertrouwelijke zaken gaat. Wij stimuleren teambuilding, faciliteren werkoverleg en streven naar lange dienstverbanden. Ondernemerscoaching kan op uurbasis gedeclareerd worden tegen € 60.- p.u of via een vast maandbedrag afgenomen worden. Dit kan ook in combinatie met het verzorgen van uw administratie en/of jobcoaching. Wil je als personeelslid zonder tussenkomst van je werkgever een coachingstraject doen: dan vragen wij €60.- incl BTW per sessie van maximaal anderhalf uur. Uitgangspunten: De coaching is altijd in relatie tot werk. We werken vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid. Leren én handelen. Het gaat om de persoon en het resultaat. De coach en de relatie coach-coachee is professioneel, vertrouwelijk, gelijkwaardig en wederkerig. Om dit te waarborgen is een externe coach zo veel beter dan een interne coach. Methode Contractfase Onderzoeksfase Doelen Acties Uitvoeren Evaluatie Samen met u maken we een prognose voor de komende jaren zodat u een doel heeft om naar toe te werken.

Jobcoaching

Voor mensen met een beperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt leveren wij jobcoaching in een kantooromgeving. Ook bij re-integratie na langdurig verzuim of aanleren van werknemersvaardigheden. Wij begeleiden deze cliënten tijdens administratief werk waarbij we meteen de administratie van uw bedrijf zouden kunnen verzorgen. Deze werkzaamheden kunnen betaald worden uit een PGB of een WMO overeenkomst. Wij leren administratieve- en werknemersvaardigheden aan, stimuleren en controleren, waardoor cliënten zich kunnen ontwikkelen in een veilige werkomgeving. In overleg met de leidinggevende brengen we structuur aan in de werkzaamheden en tijdsindeling van de cliënt. Wij zijn bekend met verstandelijke en psychische problematiek vanwege studerend voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening.